Friday, August 18, 2006

______________________/\/\/\حكومة6السودان1بأنenmd?"}{+_++)())ه

_____/\/\/\يكون__________________________/\/\/\هناك__________________________/
\/\/\
موقف___
_______________________/\/\/\واضح__________________________/\/\/\منu__________________________/\/\/\حكومة6السودان1بأنenmd?"}{+_++)())هذityutyuuuuuuuuالعملcxnnkyutيةi9kالتي يؤيدها__________________________/\/\/\الاتحاد الأفريقي ومجkس الأم)**()*_)*ن يجبk_()(_(-أن تمضي wqe qw)_(*__()&__ &_ _!_ !_& _&_&& !_& (_& !#_& _ !_()& -- 0 --0920- 289-890 456 قدمًا."__________________________/\/\/\__________________________/\/\/\
لكن___________________________/\/\/\/\/\/\//\/\/\\\/\/\/ عمر منيس نائب سفير__________________________/\/\/\الس//\/\/\/\/\/ودان /\/\/\/\/\/\/\\/\/\\/\/\/\/\/\/لد/\/المنظمة/\/\/\/\///\/\\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ ______________________________/\/\/\______________________/\/\/\الدولية __________________________/\/\/\__________________________/\/\/\قال إن_____________________
_____/\/\/\
مشروع_
_________________________/\/\/\
القرار__________________________/\/\/\غر مقبول.
ويعد الاتحاد الأفريقي الذي يعاني نقص التمويل هو الحاجز الواق/\/\/\ي الوحيد/\/\/\/\ضدأعمالالعنففيدارفو/\/\/\/\/\/\/\رالتيشهدتتشري/\/\/\/\/\/\/\داكثر من 2.مليونشخص/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\/\\\\\/\\\//\\//\/\\/\/\//بعدماوصفبأنه حملة__________________________/\/\/\من__________________________/\/\/\التطهير _____
____
_______
_______________/\_________________/\العر________________________/\قي.
_________________________/\_________________________/\/\/\ويطلب

5 Comments:

Blogger micromundo said...

mundo irracional

2:22 PM  
Blogger student said...

意境

8:18 PM  
Blogger student said...

意境

8:18 PM  
Blogger Den Kosov said...

What???

7:22 AM  
Blogger Den Kosov said...

What???

7:23 AM  

Post a Comment

<< Home